5 نکته برای استفاده از Lens Flare در عکاسی

پدیده ای است که در لنز ها به دلیل پخش نور بسیار روشنی مانند نور خورشید، رخ می دهد این پدیده در لنز هایی که پیچیده تری دارند و همچنین تعداد عدسی آن ها زیاد است برای مثال لنز زوم ، مشهود تر است هر عکاسی که رو به خورشید به ثبت تصاویر می پردازد، به گونه ای با پدیده مواجه شده است این پدیده زمانی اتفاق می د که به سمت خورشید یا منبع نوری مانند چراغ قوه قرار بگیرد برخی مواقع این پدیده ناخوشایند است و می توان با حقه های مختلفی آن را از تصویر حذف کرد؛ اما در این مقاله قصد داریم از این پدیده برای ثبت تصاویر بهره ببریم رو به خورشید عکس بگیریداصلی ترین نکته برای ایجاد در عکس، قرار گرفتن خورشید رو به لنز است؛ و نکته مهمی که لازم است به خاطر بسپارید، استفاده از حالت نورسنجی نقطه ای روی سوژه است تا روشنایی سوژه به درستی تنظیم شود دلیل استفاده از نورسنجی نقطه ای این است که از عکس ضد نور جلوگیری شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود که را روی حالت دستی قرار دهید و تنظیم نور به صورت دستی انجام شود همان گونه در تصویر مشاهده می کنید، نور خورشید با عبور از لنز، شعله های نور زیبایی را در تصویر ایجاد می کند از فلش استفاده کنیدعکس زیر در واقع برای شبیه سازی منبع نوری که وجود ندارد، از فلش به عنوان منبع نور استفاده می کند همان گونه که می بینید، ایجاد شده، بسیار شبیه زمانی است که منبع نوری مانند خورشید وجود دارد؛ ولی شدت این پدیده به دلیل قوی نبودن نور و همچنین خارج بودن آن از فریم، مانند تصویر قبل زیاد نیست دیافراگماگر دقت کنید، متوجه این موضوع خواهید شد که پدیده در واقع به شکل تیغه های دیافراگم لنز شبیه است هر چه کیفیت تر لنز بهتر باشد به طور معمول لنز های گران تر ، شعله های نور تشکیل شده ن تر خواهند بود؛ ولی صرف نظر از این موضوع، اگر دهانه دیافراگم را تا حداکثر مقدار من باز کنید پایین ترین ، پدیده ایجاد شده، ن و گرد خواهد بود؛ چون تیغه های دیافراگم ورود نور را مسدود نمی کنند فوکوسوقتی که مستقیم به سمت منبع نور عکس می گیرید، پیدا کردن نقطه درست فوکوس برای سخت است؛ بنابراین برای حل این مشکل، سه راه حل وجود دارد می توان از فوکوس دستی استفاده کرد؛ این راه حل جوابگو است ولی بهترین گزینه نیست

می توان از تکنیک قفل فوکوس استفاده کرد؛ به این صورت که ابتدا زاویه را کمی تغییر می دهید، به گونه ای که سو ژه نور خورشید را بپوشاند، در این حالت روی سوژه فوکوس می کنید و سپس کادر خود را دوباره همانند قبل تنظیم کرده و بدون تغییر مجدد فوکوس، تصویر را ثبت می کنید می توان از گشودگی دیافراگم پایین تری بالاتر استفاده کرد وقتی با نور زیادی مواجه می شوید، می توانید از گشودگی دیافراگم پایین تری استفاده کنید که در نتیجهآن، عمق میدان عکس زیادتر می شود به نور زاویه دهیداگر می خواهید که نور روی عکس شما شعلههنری ایجاد کند، باید از زوایهخاصی بتابد یک خوب به زاویهنور گی دارد، و زاویهنور نیز به زمان روز واه است در هنگام عصر عکاسی کنید به گونه ای که نور در گوشهکادر عکس قرار بگیرد؛ برای مثال می توان از قانون کادربندی یک سوم استفاده کرد بیشتر بخوانید شفق‌ قطبی ، ماه و ستارگان درخشان به روایت تصویر تصاویری از سگ‌ها و اموالشان هسل بلاد از لنز واید خود رونمایی کرد برندگان رقابت جهانی عکاسی ۲۰۱۸ مشخص شدند بیوگرافی عباس عطار، عکاس مشهور ی و رئیس دوره‌ای آژانس عکس مگنوم


5 نکته برای استفاده از Lens Flare در عکاسی

https://www.zoomit.ir/2017/12/28/266391/5-lens-flare-photography-tips/